OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Vizyon

Dünyada var olan güncel gelişmeleri dikkate alarak ülkemizin ileri ve özgün otomotiv teknoloji altyapısını oluşturmak ve bu teknolojilerin sürekli gelişmesini sağlamaya yönelik bilimsel ve akademik çalışmalar yapmak,
Bu alanlarla çalışan, çalışmalar yapmak isteyen mühendislik öğrencilerini, araştırmacıları ve akademisyenleri teşvik etmek, gerekli imkânları sağlayarak destek olmak,
Eğitimlerin niteliğinin iyileşmesine ve otomotiv sektörünün geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarında kullanılacak altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesine öncülük ederek katkı sağlamak,
Sektörün ihtiyaç duyduğu Ar-Ge çalışmaları için mevcut altyapı desteğini vermektir.

Misyon

Tasarımdan üretime tüm aşamalarda yeni jenerasyon kara taşıtları konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
Enerji, çevre ve iş güvenliği başta olmak üzere, kendi alanlarında uzman araştırmacıları bir araya getirip, bilimsel yayınlar ve bildiriler hazırlamak,
Kuzey Amerika kıtası, Japonya ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere yabancı AR-GE merkezleriyle ortak projeler geliştirmek, teknoloji ve know-how transferi yapmak,
AR-GE faaliyetlerinin sürekliliğini, merkezin maddi desteğini sağlayacak ulusal ve çok uluslu şirketleri de kapsayacak şekilde bir konsorsiyum oluşumu için çalışmalar yapmaktır.